Ads by BuzzCity

Jumat, 11 Juni 2010

Home » » Makna Kata BAHASA JAWA

Makna Kata BAHASA JAWA

 Makna Kata

Berikut ini adalah sejumlah kata atau istilah dalam bahasa Jawa...         patut untuk di jadikan pangeling -eling


Manungsa

“Mangungsa yeku prayoga yen wus manunggal ing rasa, nuladha pakeliran wayang purwa. Perange darah Barata, Pandhawa ngasoraken Kurawa. Mapana panggonan dhadha sisih kiwa, uwal tan kurugan hawa, hawaning angkara murka.”

Takwa

“Yeku ingkang sinebut takwa, tatak kuwawa mangreh nepsu lan hawa. Tan kapincut mring pangkat, (h)arta, lan wanodya.”

Salat

“Lire sarengat ingkang sinebut salat, yeku solah bawa nulat pakarti trapsila, sujut sumarah mring Sang Hyang Suksma.”

Mesjit

“Mesjit ika papan ingkang prayogi. Para kawula saiyek saekapraya manembah mring Hyang Suksma. Rereget ywa kongsi kagawa, mesti jinjit lampahira.”Tambahan dari artikel sebelumnya:

Pasa

“Sejatining pasa iku laku tapa. Nepakke rasa, nata pakartining raga. Amarga sakjeroning rasa ana cahya pancer cahyaning Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Raga kuwi hamung saderma nunut lan manut kersaning cahya. Mangkono kuwi jaba jero wus nora beda. Katon saka pakartinira wujud tepa salira mring sapadha-padha.”

Sedekah (diterjemahkan)

“Nadyan setithik karsa myang sadhengah, barakah rejeki paringing Allah, sumrambah tekeng putra wayah”

“Meski sedikit (tapi) hendaknya untuk siapa saja (yang membutuhkan), memanfaatkan rejeki pemberian Tuhan, berlanjut hingga anak dan cucu”

“Paring iku sing sedheng, mboten waton kathah, mangke mundhak wutah mbekakrah”

“Pemberian itu secukupnya, tidak asal banyak, nanti malah tumpah berantakan”

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...